Regulamin świadczenia usług wykonania wizualizacji Salonu łazienek Enano

 1. 1
  Na wizualizację składają się rzuty z rozmieszczeniem płytek (ściany + podłoga), a także graficzna symulacja wyglądu całej łazienki.
 2. 2
  Usługa wykonania wizualizacji obejmuje:

a. wykonanie wizualizacji łazienki w oparciu o wymiary podane przez klienta, zgodnie z pkt.6;

b. wykonanie drobnych poprawek do wizualizacji, zgodnie z pkt.7;

c. przygotowanie wyceny produktów, zgodnie z pkt.8.

 1. 3
  Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy komunikacji z osobami kontaktowymi Usługodawcy. W ramach usług komunikacyjnych wyróżnia się w szczególności usługi, w ramach których Usługodawca i Usługobiorca przekazują sobie wzajemnie wszelkie informacje związane z prowadzoną współpracą handlową:
 1. 4
  Zadatek zostaje zwrócony klientowi w momencie zawarcia umowy kupna-sprzedaży na zakup towarów w Salonie łazienek Enano za minimum 5000 zł w terminie 1 roku od dnia wpłaty zadatku. W ramach wspomnianej umowy muszą być zakupione płytki z kolekcji wybranej do wykonania wizualizacji oraz przynajmniej część wyposażenia wskazanego w wycenie sporządzonej zgodnie z pkt.8.
 2. 5
  W przypadku niezrealizowania przez klienta zakupu w terminie wskazanym w pkt.2 wpłacony zadatek stanowi zapłatę za usługę wykonania wizualizacji i nie podlega rozliczenia na zasadach wskazanych w w pkt.3.
 3. 6
  Przed przystąpieniem do usługi wykonania wizualizacji klient zobowiązuje się do dokonania precyzyjnych pomiarów pomieszczenia, którego dotyczy usługa wykonania wizualizacji. Firma ENANO Piotr Nanowski nie odpowiada za błędy w zestawieniu ilości płytek wynikające z niedokładnych pomiarów pomieszczenia dostarczonych przez Klienta.
 4. 7
  Poprawki nanoszone są na podstawie zgłoszonych przez Klienta uwag. Uwagi można zgłaszać telefonicznie lub mailowo. Liczba dopuszczalnych poprawek: 3. Poprawki nie mogą dotyczyć zmiany kolekcji płytek na inną niż pierwotnie została wybrana.
 5. 8
  Po zaakceptowaniu ostatecznej wersji wizualizacji pracownik sklepu sporządza wycenę w oparciu o produkty w niej wykorzystane.

Bydgoszcz, dnia 1 sierpnia 2019 r.

>